pic
  • What's up
img
"การบริหารจัดการความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ"
ฟรี เชิญสมัครด่วน โครงการฝึกอบรม "การบริหารจัดการความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30.-15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสั...(11/08/60)
img
"จับกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 : The New Economic Frontier"
ฟรี เชิญสมัครด่วน สัมมนา "จับกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 : The New Economic Frontier" ในวัันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30.-15.30 น. ณ ...(11/08/60)
More...
  • ปฏิทินการอบรม

  • ฝึกอบรม-สัมมนา
img
หัวข้อ
ฟรี ด่วน เชิญสมัครการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "อาหารสำเร็จรูปรุกตลาด CLMV" วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคา...(21/08/60)
img
โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 5
วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ (อบรมฟรี) สมัครด่วน !!!! เข้ม เต็ม ครบไปกับหัวข้อ พูดได้ขายดีด้วยเทคนิคเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ Log...(18/08/60)
img
โครงการฝึกอบรม "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter)" รุ่นที่ 6
วันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เหม่งจ๋าย (อบรมฟรี) พร้อมก่อนไปได้ไกลกว่า กับหัวข้อ การวิเคราะห์ความพร้อมในการในการดำเนินธุรกิจส่งออกในยุค 4...(18/08/60)
More...
  • เอกสาร/สรุปฝึกอบรม-สัมมนา
img
เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ “เจาะตลาดจีน (สินค้าอาหาร) ออนไลน์” (Trading Food through Online)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(09/06/60)
img
เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ"Functional Food”
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(09/06/60)
img
เอกสารประกอบการเสวนาหัวข้อ “Food Innovation”
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(09/06/60)
More...
  • e-Learning

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1496704